top of page

【來季騎師陣容】霍宏聲來季登陸香港 其餘為熟悉面孔

Homan

7 June 2021 at 1:42:08 pm

牌照委員會今日開會決定來季騎師陣容,結果今季大部分騎師都獲來季牌照。

騎師郭能就未有續牌,新報馬經指郭能更未有收到續牌相關表格。雖然就算收到,郭能都曾表示唔會入紙續牌。

或者因為疫情不穩,新騎師就只有一位,就係來自南非並曾經在港居住既霍宏聲。佢同時亦都係練馬師霍利時兒子。現年19歲既霍宏聲出道後兩奪南非冠軍見習騎師頭銜,出道至今五奪一級賽,當中包括今年初策「彩虹橋」(Rainbow Bridge)攻下大都會錦標。

班德禮、波健士、馬雅及彭國年都只獲半季牌照。其餘如巴度、賀銘年及薛恩就獲全季牌照。華將方面,陳嘉熙來季獲發自由身騎師牌照,意味著佢不屬於任何馬房。另外,今季表現未如理想既黃俊及黃皓楠則被管理層關注,表示若下季成績未有顯著改善,或因此不獲發牌。

徐君禮及文健威擢升為從化副練,分別派往蘇保羅及葉楚航馬房。徐君禮不時於從化試閘中出試,未知擢升仍會否睇到佢策騎出試從化閘呢?

Source: HKJC
Photo: turftalk.co.za

bottom of page