top of page

【你個野壞左】墨盃電腦掃描器壞左 要等零件維修

Homan

25 October 2021 at 3:54:22 pm

今屆維省春季嘉年華賽事加強賽前檢查,避免賽駒陣上受傷。而焦點賽事墨爾本盃更設多重關卡。馬匹需於賽前接受多次獸醫檢查,海外賽駒更唔可以有骨折紀錄等。當中有一項要求墨盃賽駒於出賽前接受電腦掃描,確保並無任何隱傷。

不過,Racing.com就引述維省馬會指用以墨盃電腦掃描嘅儀器壞左,令墨盃參戰馬暫時唔能夠做電腦掃描。維省馬會一直用該儀器做電腦掃描,而且一直運作正常,更已服務多達二百匹賽駒。最慘嘅係,壞左嘅零件要由美國空運到澳洲先可以修理好。維省馬會暫時預計零件星期四先到,仲有有機會因疫情而令派遞有所延誤。

由於有一啲賽駒已經排左喺聽日同後日做電腦掃描,維省馬會決定改以高解像X光檢查賽駒腳部。如零件於星期四如期抵達,餘下賽駒會於星期四做電腦掃描。維省馬會指出雖然有啲賽駒有機會唔能夠按原定方案於賽前檢查,但即使改以高解像X光,呢個做法比往年都更安全。

諗兩諗好彩「勇戰神駒」無去,如果唔係苗禮德個樣應該燶過烘燶麵包。希望之後順順利利,大家會睇到一場精彩嘅墨爾本盃喇!

Source: Racing.com
Photo: Racing.com

bottom of page