top of page

【仲未入得場】告東尼完成接種第二劑 方嘉柏未有接種前途未明

Homan

14 January 2022 at 4:51:36 am

香港賽馬喺啱啱嘅星期三起,連續三期閉門作賽,只有工作人員先可以喺比賽進行期間入場。而未有接種兩劑疫苗人士會被拒入場,包括練馬師。而練馬師告東尼及方嘉柏亦因為咁未能於現場督師。

據SCMP報導,練馬師告東尼啱啱完成接種第二劑疫苗,但佢並唔係接種完就可以立刻喺賽日入場,佢仍然需要等候14日。告東尼將會缺席一級賽董事盃及百週年紀念短途盃賽日。而佢最快可以喺經典一哩賽賽日入場督師。

而練馬師方嘉柏就未有接種疫苗,如措施持續,佢將繼續被拒於賽日入場督師。暫時未知政府或馬會會否有意將有關規定延伸至其他日子,如晨課試閘人士均需接種左疫苗先可以入場。若然係咁嘅話,方嘉柏將會受到更大嘅限制。方嘉柏稍後會否接種疫苗還是提交醫療豁免,定係馬會繼續允許佢無打疫苗情況下督師,將會成為談論話題之一。


Source: SCMP
Photo: HKJC

bottom of page