top of page

【仍然觀望】未有歐洲賽駒買澳洲機票南下跑嘉年華 唔只因維省新措施

Homan

23 July 2021 at 6:44:14 am

墨爾本盃嘉年華倒數100日,專門負責運送歐洲賽駒到澳洲既 IRT 公司表示至仍未收到歐洲賽駒南下澳洲作賽既預約,情況罕見。

IRT指以住去到最後100日,至少已經有雙位數字既預約。但今年仍然未開齋。佢地收到零星查詢,包括來自練馬師包義定及莫威利,不過佢地仍未決定會否前往當地作賽。上年於疫情下,只有29匹賽駒遠征當地,今年似乎會更少。

今年維省馬會實行新措施,除左加強賽前獸醫檢查,亦禁止曾骨折賽駒出戰當地嘉年華賽事等。而為左配合有關措施,遠征賽駒需於8月3日前報名,亦即係話理論上ITR會於8月3號左右收到有關運送預約。

ITR既代表就話今年除左因維省有新措施外,亦因為澳洲與世界各地既檢疫措施有所不同。如歐洲馬房要派馬到當地,馬房職員需於賽駒抵達前兩星期到當地隔離,以符合有關規定。而且要飛抵當地既航班比以前少及檢疫酒店選擇亦不多。而且其他地區與澳洲做法有所不同,如同期有大賽既美國及香港都以Racing Bubbles既形式招待外國團隊。比較之下,澳洲安排或難以吸引外國賽駒前往當地。

香港代表遮打盃冠軍「勇戰神駒」練馬師苗禮德早前表示有意到當地出戰墨爾本盃,若最終成行,似乎都安排相關員工提早抵達當地預備。且看到時「勇戰神駒」最終能否成行。如最終大部分歐洲賽駒放棄春季嘉年華,對「勇戰神駒」會是好消息。

Source: The Age
Photo: Racing Photos

bottom of page