top of page

【今年續戰】「弦樂器」瞄準長途賽 預備好復出

Homan

8 April 2022 at 8:17:53 am

歐洲長途好手「弦樂器」(Stradivarius)上年並無收穫任何一級賽,但喺三項級際賽贏馬,並於嘉登大賽跑得接近。

馬主兼育馬者Bjorn Nielsen就表示「弦樂器」會繼續服役,並會繼續向長途賽進軍。佢就話雖然佢地培育「弦樂器」時,以哩半賽目標。不過,「弦樂器」明顯路程越長表現越好。佢地現時會考慮比「弦樂器」於5月中嘅約克盃復出。另外,4月尾嘅薩嘉羅錦標都係考慮之列。

Bjorn Nielsen就話現時仍然感受到「弦樂器」對角逐相當感興趣,因此會比佢繼續服役。

bottom of page