top of page

【今年冇馬黎就要諗下計】

Homan

10 December 2019 at 2:02:53 pm

今年日本盃迎來創辦以來,第一年冇外國賽駒參加。

今年日本盃迎來創辦以來,第一年冇外國賽駒參加。為左可以吸引多d外國賽駒出戰,JRA檢討現時措施後,決定提出於東京競馬場增設檢疫馬房。

現時外國馬遠征日本盃,會先到白井市既賽馬學校既外國馬馬房進行檢疫。然而,由於賽馬學校操練設施並不足,其他國家代表曾要求改善賽馬學校內既設施,卻一直未有大進展。今日JRA決定於東京競馬場增設檢疫馬房,使到於東京出賽既外國賽駒可以抵達日本後可以直接運到東京競馬場,免卻舟車勞頓,亦可以使用該馬場既草地或泥地跑道進行操練。佢地將會向政府提出增設檢疫馬房,並希望可以盡快動工。

除此之外,佢地亦希望增加額外獎金比其他大賽既頭馬出戰日本盃。雖然現時已有相關措施,而且遍布各國大賽,但似乎未能吸引佢地過黎出戰。且看再增加後能否改善情況。

Source: 日刊スポーツ

bottom of page