top of page

【交接順利】張仕頓將交還牌照 兒子張柱棟繼承馬房

Homan

31 December 2022 at 8:23:36 am

現年63歲嘅練馬師張仕頓(Mark Johnston)旗下賽駒一直以勤跑見稱,亦為佢帶來唔少頭馬。近年佢兒子張柱棟(Charlie Johnston)加入,同佢一齊合組馬房,為交棒做好準備。

今日Racing Post報導,張仕頓將於下週交還練馬師牌,張柱棟將會繼承其馬房,下週起張柱棟將獨自派馬上陣。張仕頓作為英國賽馬史上第一亦都係暫時唯一一位取得5000場頭馬嘅練馬師,佢就話自己唔會立刻退休,而會繼續留喺馬房幫兒子手。佢會以副練身份留喺馬房,協助現年32歲嘅兒子。

張仕頓收到唔少人祝佢退休生活美滿嘅訊息,但佢就話自己並唔係退休,而係退居幕後。呢個會係一個五至十年嘅計劃,等張柱棟可以慢慢接手佢嘅馬房。事實上,早於七年前張柱棟已經喺張仕頓馬房全職工作,並逐步了解馬房嘅運作,因此張仕頓都相信呢個時候交比佢係相當合適。

張仕頓從練時已打破多項紀錄,除左係第一位取得5000場頭馬嘅練馬師,同時都係首位喺一年內取得200場頭馬嘅練馬師。佢唔止一年取得200場頭馬,而喺多年都可以衝破200大關。佢喺2019年取得249場頭馬,都喺當地嘅一項紀錄。

Source: Racing Post
Photo: Racing Post

==============================
Telegram公海:https://t.me/GoldRacing
YoutubeChannel:https://www.youtube.com/c/GoldracingHK競馬知舍
Instagram:https://www.instagram.com/gold.racing/
Patreon:https://www.patreon.com/hkgoldracing
FacebookPage:https://www.facebook.com/HKGoldRacing
Twitch:https://www.twitch.tv/goldenrace
賽馬新聞:https://www.hkgoldracing.com/news-1

bottom of page