top of page

【上週日行至少一善】兩日8 wins好誇張? 莫艾誠上週瘋狂數糊

Homan

9 August 2021 at 2:12:56 pm

騎師莫艾誠上星期表現出色,上星期七日都有於英國上,並至少交出一場頭馬。最瘋狂莫過於上星期三及四合共取得八場頭馬。成個星期埋單計合共取得十六場頭馬,上星期頭馬率為四成,即每策騎兩匹馬,就幾乎有一匹贏馬。

莫艾誠接受訪問時透露,佢非常感謝所有協助照顧佢座騎既馬房員工,令佢既座騎狀態勇銳,以致有相當出色表現。莫艾誠前季同今季都係英國平地馬季冠軍騎師,如今年再贏得冠軍騎師,將會達成三連霸。

被問奪冠機會時,雖然佢現時帶離第二既布宜學16場,但佢就話唔好咁快Gel,至少佢會於黎緊星期五及六缺陣,隨時有機會被追近。莫艾誠年初因可卡因事件停賽三個月,但由於英國平地馬季冠軍騎師只計算英國千堅尼賽日至英國冠軍賽日,因此對莫艾誠爭冠影響並不大。睇下呢位年輕好手可否達成三連冠喇!

Source: Racing Post
Photo: Racing Post

bottom of page