top of page

【三級賽冠軍奔雷今朝試閘受傷 今午取消登記】

Homan

28 April 2020 at 9:35:24 am

2019年三級賽精英盃盟主「奔雷」今早係賀銘年跨下試泥閘,出閘無耐已經收停。據知當時已即時送往馬醫院。其後一直未有消息,但馬會啱啱公布「奔雷」已取消登記。換言之,佢已經因嚴重受傷而離開呢個世界。「奔雷」在港出賽十三場取得兩勝。今季雖六度出戰,但未有頭馬進賬。

bottom of page