top of page

【「謀勇兼備」熱身戰雖敗 將遠征香港女皇盃】

Homan

15 March 2021 at 6:00:12 am

上年日本無敗三冠雌馬「謀勇兼備」(Daring Tact,デアリングタクト),年初早已計劃跑完琴日既金鯱賞後,遠征香港出戰女皇盃。

琴日於金鯱賞跑入亞軍,詳細敗因可留意稍後既日本戰報。練馬師杉山晴紀就表示會「謀勇兼備」將會來港出戰冠軍賽馬日,並以2000米女皇盃作為目標。由於冠軍賽馬日會以Racing Bubble既形式舉行,相信鞍上人好大機會係松山弘平。至少現階佢地無意係今次落敗後換騎師。

消息指,香港代表「金鎗六十」亦會以女皇盃為目標,如「謀勇兼備」最終來港,而「金鎗六十」亦出戰女皇盃,賽事相信會好精彩!

Source: daily.co.jp

bottom of page