top of page

【「謀勇兼備」右前腳懸韌帶發炎 缺席寶塚記念】

Homan

14 May 2021 at 9:09:36 am

2020年無敗三冠雌馬「謀勇兼備」(Daring Tact,デアリングタクト)於女皇盃跑入季軍,原定以寶塚記念為回日後首戰。

佢於回日後一直於檢疫營檢疫,於檢疫營發現右前腳懸韌帶有不妥,詳細檢查後現右前腳懸韌帶發炎。佢會於完成檢疫後再作詳細檢查,暫未知需要幾多時間治療,但至少一定唔會跑寶塚記念。

Source: 中日スポーツ
Photo Credit: HKJC

bottom of page