top of page

【「美麗傳承」下季轉投希斯馬房繼續服役】

Homan

5 May 2020 at 1:08:43 pm

只係差一場頭馬就打破頭馬紀錄既「美麗傳承」將會繼續服役。根據新報報導,「美麗」系主理人郭少明決定下季將交由大衛希斯訓練。據知呢位下季重返香港既練馬師將會六月到香港開始籌備工作。唔知幕後會唔會將原本外地由希斯訓練既「美麗非凡」都交埋比佢呢?

Source: 新報馬經

bottom of page