top of page

【「綠化帶」棄冬季嘉年華 提早休息待春季來臨】

Homan

30 April 2021 at 10:41:44 am

練馬師華禮納早前表示澳洲短途好手「綠化帶」(Nature Strip)會部署出戰昆士蘭既冬季嘉年華賽期。

不過華禮納今日透過Twitter 表示「綠化帶」唔會出該冬季嘉年華,意味著東奔10000錦標唔會見到「綠化帶」。華禮納重申「綠化帶」並非因傷缺席該賽期,只係佢同幕後都想比多啲時間「綠化帶」休息比準備各項於春季舉行既大賽,包括The Everest。而啱啱於全齡錦標贏馬既「科靈港」(Kolding)亦會缺席冬季嘉年華賽事,休息至春季嘉年華復出。

Source: @cwallerracing
Photo: Racing Photos

bottom of page