top of page

【「等邊形」續留杜拜「巴特殊」直出皇家雅士谷】

Homan

26 January 2021 at 3:04:48 pm

兩匹皆由練馬師侯耀誠訓練既歐洲短途馬,目標似乎有所不同。

上年於「等邊形」(Equilateral)於Dubai Dash及美丹短途賽取得一冠一亞。原本以為會於阿喬斯短途錦標出戰,惜杜拜世界盃賽日取消而未能出爭該項一級賽。「等邊形」之後經歷左一個無頭馬既歐洲馬季,今年年初再次黎到杜拜,佢上星期四由戴圖理策騎下贏出Dubai Dash,侯耀誠預計佢會於下月既美丹短途賽上陣,且看之後會否進軍阿喬斯短途錦標。

而同馬房既「巴特殊」(Battaash)自上年8月起就一直休息,練馬師就話佢預「巴特殊」會三月番馬房備戰,並於6月直接出戰皇家雅士谷賽期,並唔會有任何熱身賽。佢上年於皇家雅士谷賽期贏得皇席錦標。

Source: At The Races

bottom of page