top of page

【「海上宮殿」以傑克莫華大賽為目標】

Homan

13 July 2020 at 4:56:07 pm

練馬師高仕登透露其新科聖詹姆士皇宮錦標冠軍「海上宮殿」(Palace Pier)不傾向出戰古活賽期既薩塞克斯錦標,會以法國傑克莫華大賽為下一個目標。

由於若出戰薩塞克斯錦標,或會碰上Siskin。因此高仕登決定部署呢匹一級賽冠軍出戰法國大賽。

而另一備受注目既長途王「弦樂器」(Stradivarius)就先以今星期古活盃為目標。佢暫未知自己會唔會出到凱旋門大賽。即使出戰的話,佢應該都會較為下風,且看高仕登如何部署喇!

Source: Racing Post

bottom of page