top of page

【「巴基之星」操練近照公開 杜拜新季十一月展開】

Homan

28 September 2020 at 5:46:46 am

賽馬攝影師Erika R. 近日公開由Cedric Lane影既「巴基之星」操練近照,睇落好似比以前肥左多啲,睇黎佢都係啱啱復番操。

於香港退役後,「巴基之星」交由杜拜練馬師屈達信(Doug Watson)訓練。當時初初接收「巴基之星」時已表明唔會咁快派佢上陣。經過一段時間,「巴基之星」於當地展開操練,相信會以杜拜新馬季為目標。

當地會於十一月開季,如「巴基之星」目標為之後既各項杜拜大賽,相信唔會咁快上陣。或者佢會於2021年1月既杜拜嘉年華賽期先開始上陣,到時一齊睇下佢表現成點喇!

Source: @erikar_photos

bottom of page