top of page

【「巴基」系馬主】馬主丁志強離世

Homan

19 December 2021 at 5:09:45 am

據多家傳媒報導,「巴基之星」馬主丁志強(Kerm Din)先生已經離世。

丁志強先生投入香港賽馬圈多年,曾養多匹冠名「巴基」嘅賽駒,一生熱愛馬匹。最為人所熟悉的相信係2018年女皇盃及遮打盃冠軍「巴基之星」。「巴基之星」唔單止以戰績留下深刻印象,其陣上古怪脾氣亦令馬迷難以忘記。「巴基之星」曾於2017年精英碟罷跑,而馬主丁志強先生曾為「巴基之星」安排約見馬匹傳心師Monty Roberts,希望協助「巴基之星」重返賽場。

早於上星期初,已有人傳出丁志強先生離世嘅消息,畢竟「巴基之星」早前被阿聯酋賽會禁賽後,一直未有就前途作最新決定。而丁先生現時有「巴基勇士」於其名下及「巴基之友」與兒子Kareem聯名擁有。丁先生嘅兒子Kareem表示會傳承其父親嘅賽駒。

Source: SCMP
Photo: HKJC

bottom of page