top of page

【「喜裝寶」轉戰澳洲加盟史蓮絲馬房】

Homan

12 May 2020 at 8:40:07 am

上季尾退役既「喜裝寶」經過左一輪既檢疫及休養後,準備全新返回賽場。據知佢已經交由練馬師史蓮絲(Lindsey Smith)訓練。史蓮絲於維省華利南浦及西澳柏斯都有訓練基地,預計「喜裝寶」會於維省或西澳復出上陣。除左「喜裝寶」外,「保濕器」(Humidor)最近亦轉到該馬房,已經係西澳試左兩次閘,相信會係西澳復出。

Source: @AndrewNJHawkins; Racing.com

bottom of page