top of page

【「冠軍車手」秋天初戰1200米】

Homan

30 August 2020 at 4:44:40 pm

上年日本春秋一哩霸者及今年安田紀念賽季軍「冠軍車手」(インディチャンプ,Indy Champ)將會於10月復出。佢將會出戰短途馬錦標,呢次將會係佢首次出戰1200米賽事。

之後佢會以衛冕一哩冠軍賽為目標。兩次賽事預計都會由福永祐一策騎。且看呢匹一哩一級賽冠軍能否縮程再攻下多一項一級賽。

Source: 日刊スポーツ

bottom of page